Spreekuren

Spoedgevallen

Voor spoedgevallen is elke vestiging dag en nacht telefonisch bereikbaar, ook in het weekend.

Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de Dierenartsenpraktijk Beltrum. Dierenartsenpraktijk Beltrum streeft naar het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website.
Dierenartsenpraktijk Beltrum kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website.
Het is mogelijk dat via de website van Dierenartsenpraktijk Beltrum toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden/ter beschikking worden gesteld. Dierenartsenpraktijk Beltrum kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de informatie op deze websites en/of pagina's.