15-07-2014

Checklist KKM / Qlip

 

Hier vindt u een lijst met alle documenten die u klaar moet hebben liggen. Voor verdere informatie of toelichting kunt u uiteraard uw eigen dierenarts even vragen.


Checklist KKM

Documenten klaar te leggen KKM-protocol 2014

Hieronder is een lijst weergegeven van administratieve zaken die de beoordelaar naloopt op het bedrijf voor het borgingsprogramma Keten Kwaliteit Melk (KKM):

1. Bedrijfshygiëne: hiervoor hoeft u geen documenten klaar te leggen.

2. Diergeneesmiddelen

•  De visitebrieven  van de Geborgde Rundveedierenarts en logboekformulieren (van minimaal de laatste 3 maanden).

•  Uitdraai MediRund met de geleverde diergeneesmiddelen, indien geen machtiging is afgegeven.

•  Het Bedrijfsgezondheidsplan (BGP) en Bedrijfsbehandelplan (BBP) van de laatste 2 jaar.

•  De schriftelijke verklaring(en) van uw Geborgde Rundveedierenarts, indien andere diergeneesmiddelen zijn voorgeschreven dan op het BBP zijn vermeld (zie visitebrief).

•  De administratie over de laatste 2 jaar van alle behandelingen bij rundvee.

•  De administratie over de laatste 12 maanden van alle dieren waarvan de melk wordt achtergehouden/ niet wordt geleverd en/of verwerkt.

3. Diergezondheid

•  De administratie over de laatste 2 jaar van alle dierziekten bij het rundvee.

•  De 1-op-1 overeenkomst met de Geborgde Rundveedierenarts.

•  De laatste PBB-rapportage.

4. Voer en drinkwater

•  De rekeningen, kwartaaloverzichten of op naam gestelde afeverbonnen van het aanwezige voer.

•  Vrijgesteld van administratie zijn:

-   aan- en verkoop van diervoeders tussen primaire agrarische bedrijven, behalve de aankoop van in het buitenland geteelde diervoeders;

  - eigen teelt, ook in het buitenland.

5. Melkwinning en Koeling

•  De laatste 2 meet- en adviesrapporten (KOM-rapporten),

- van iedere op het bedrijf aanwezige en in gebruik zijnde melkinstallatie en eventuele bijbehorende apparatuur;

- van iedere op het bedrijf aanwezige en in gebruik zijnde melkkoeltank en eventuele bijbehorende apparatuur.

•  De laatste 2 analyserapporten bij gebruik van bronwater voor de reiniging van de melkinstallatie en/of de melkkoeltank, of voor het koelen van de melk via een voorkoeler.

•  De COKZ-rapportage indien zuivelbereiding in het tanklokaal plaatsvindt.

 

Voor vragen of opmerkingen over de uitvoering van de beoordeling kunt u contact opnemen met:

Qlip N.V.

Afdeling Audits en Inspecties & Certificering

Postbus 292

3830 AG, Leusden

088 754 7000

info@qlip.nl

www.qlip.nl

 

qlip