01-07-2014

Studiegroep melkveehouders

Geachte melkveehouder,

 

Dit jaar zijn wij van plan om “na de mais” te starten met een studiegroep voor melkveehouders. Met name ook jonge (aankomende) melkveehouders zijn van harte welkom.

Het is de bedoeling om naast een aantal (standaard) onderwerpen  zoals; transitie, klauwen, vruchtbaarheid en jongveeopfok, vooral ook gezamelijk de onderwerpen te bepalen.

Praktische cursussen (klauwbekappen, verloskunde) of excursies  behoren tot de mogelijkheden. Uiteraard kunnen er ook sprekers worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren.

De groep zal uit ongeveer 10-12 deelnemers bestaan. Bij voldoende opgave worden er meerdere groepen gevormd. De bedoeling is om  5 x per jaar bij elkaar te komen.

Voor verdere informatie of vragen en ideeen, kunt u contact zoeken met de praktijk.

Geinteresseerden kunnen zich voor 1 augustus 2014 aanmelden bij de praktijk of  opgeven via de mail : info@dapbeltrum.nl.

 

 

 

 

 

koe1