25-07-2014

Salmonella

Wij zien helaas dat in onze praktijk afgelopen maanden veel melkveehouders te maken hebben met een ongunstige uitslag van de tankmelk op Salmonella.

Tankmelk van melkveebdrijven worden drie keer per jaar onderzocht op afweerstoffen tegen Salmonella. Afweerstoffen in de tankmelk geven aan dat uw bedrijf besmet is of recentelijk besmet is geweest met Salmonella. Een besmetting kan zonder zichtbare verschijnselen verlopen. Wat te doen als u een ongunstige uitslag krijgt?

1. Voorkom besmetting van mensen.

Samonella is een zogenaamde zoonose (infectieziekte die van dier op mens kan worden overgebracht). Mensen kunnen flink ziek worden als ze besmet raken met Salmonella. Dus:

- geen rauwe melk drinken (verkopen)

- mensen met verminderde weerstand niet in contact laten komen met de runderen of mest.

- optimaliseer hygiene (handen wassen, niet eten tijdens het werk, etc)

 

2. Raadpleeg uw dierenarts.

Zoek contact met uw eigen dierenarts. Deze kent de situatie op uw bedrijf. Aan de hand van een checklist en de uitslagen kan er gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld worden. Daarnaast kan uw dierenarts u informatie geven over de ziekte, de wijze van verspreiding en de risicofactoren.

NB: Na 2 x een ongunstige uitslag van de tankmelk bent u vanuit de zuivelindustrie verplicht om binnen 4 maanden een Plan van Aanpak op te stellen voor uw bedrijf.

melk