22-06-2016

Sensordata

Van 21 tot en met 23 juni 2016 buigen wetenschappers, fabrikanten, veehouders, dierenartsen en andere specialisten in de melkveehouderij zich over de laatste ontwikkelingen op het gebied van ‘precision dairy farming’. Dit gebeurt tijdens het jaarlijkse internationale congres over dit onderwerp. 

De opmars van sensoren en automatisering is in de afgelopen jaren gemeengoed geworden in de melkveehouderij. Nieuwe technieken zorgen ervoor dat de melkveehouder zijn werk efficiënter kan uitvoeren, met meer arbeidsplezier en minder repeterend werk. Tegelijkertijd zorgt het gebruik van sensoren ook voor een schat aan data over voer, diergezondheid en melkkwaliteit. Al zie je ook dat sommige technologieën wel beschikbaar zijn, maar nauwelijks worden toegepast in de praktijk. Het doel is ook niet om zoveel mogelijk precisietechnologie te gebruiken en data te verzamelen, maar om deze techniek toe te passen in dienst van een goede bedrijfsvoering en daarmee de melkveehouder verder te ontzorgen.

De ontwikkeling en het gebruik van sensoren en gerobotiseerde systemen in de melkveehouderij heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Omdat ook binnen onze praktijk steeds meer gebruik wordt gemaakt van dergelijke systemenen en er veel data beschikbaar komt zal dierenarts Mirjam Wiersma namens DAP Beltrum donderdag bij het congres aanwezig zijn.  Wij verwachten hiermee onze melkveebedrijven nog beter te kunnen adviseren door het gezamelijk analyseren van de hoeveelheid data.

precision