Spreekuren

Spoedgevallen

Voor spoedgevallen is elke vestiging dag en nacht telefonisch bereikbaar, ook in het weekend.

Kalveren

De kalversector is een belangrijk aandachtsgebied in onze praktijk. Kalverhouders uit de wijde omgeving van Beltrum maken gebruik van de diensten van Dierenartsenpraktijk Beltrum.

 

In goed overleg met de integratie, vertegenwoordiger, kalverhandelaren en veehouder verlenen wij veterinaire zorg aan de kalveren. Bij de bezoeken geven wij aandacht aan zowel de koppel als het individuele dier. De praktijk beschikt over de modernste klimaatmeetapparatuur. Alle vleeskalverbedrijven dienen per 1 april 2012 volgens voorschriften IKB over een met de bedrijfsdierenarts samen opgesteld bedrijfsgezondheidsplan te beschikken. Daarnaast stellen wij met u de bedrijfsbehandelplannen op, uitgaande van de nieuwste formularia.